Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2019/2020

Budynek przy ul. Sportowej

 

PONIEDZIAŁEK

 

8.50 – 9.35

9.45 – 10.30

10.40 – 11.45

 

WTOREK

 

8.50 – 9.35

9.45 – 10.30

10.40 – 12.50

13.35 – 14.30

 

ŚRODA

8.50 – 9.35

9.45 – 10.30

10.40 – 14.40

 

CZWARTEK

8.50 – 9.35

9.45 – 12.30

 

 PIĄTEK

9.45 – 12.50

 

Budynek przy ulicy Kaliskiej

 

PONIEDZIAŁEK

 

8.50 – 9.35

10.40 – 11.45  (przerwa przed 5 l.)

12.50 – 13.50  (przerwa przed 7 l.)

 

WTOREK

 

8.00 – 8.45

9.45 – 10.30

11.25 – 11.45  (przerwa przed 5 l.)

12.30 – 12.50  (przerwa przed 6 l.)

 

ŚRODA

 

9.00 – 10.40

10.30 – 10.40  (przerwa 4 l.)

11.25 – 11.45  (przerwa 5 l.)

12.30 – 12.50  (przerwa 6 l.)

 

CZWARTEK

 

8.50 – 10.40 (przerwa przed 3,4 l.)

11.25 – 11.45 (przerwa przed 5 l.)

12.30 – 14.40 (przerwa przed 6,7 l.)

 

 PIĄTEK

 

8.50 – 9.35

11.25 – 11.45  (przerwa przed 5 l.)

12.30 – 13.35  (przerwa przed 6 l.)

 

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Ul. Kaliska

Ul. Sportowa

Ul. Kaliska

Ul. Sportowa

Ul. Kaliska

Ul. Sportowa

Ul. Kaliska

Ul. Sportowa

Ul. Kaliska

Ul. Sportowa

1.

 

 

 

 

MWK

 

 

 

 

 

 

 

P.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.

MSZ

 

 

 

MWK

MSZ

MSZ

MWK

MSZ

 

P.

-

-

-

-

MSZ

-

MSZ

-

-

-

3.

 

 

MWK

MSZ

MWK

MSZ

 

P.

-

-

-

-

MSZ

-

MSZ

-

-

4.

MWK

 

 

      MWK

 

MWK

 

MWK

 

MWK

P.

MSZ

MSZ

MSZ

MWK

MSZ

MWK

MSZ

MWK

5.

 

 

 

 

MWK

MWK

 

MWK

 

MWK

P.

-

MSZ

MWK

MSZ

MWK

MSZ

-

MSZ

MWK

6.

MSZ

 

 

 

 

 

 

MWK

 

MWK

 

P.

MSZ

-

-

MWK

-

MWK

-

-

 

7.

 

 

 

    MWK

 

MWK

 

 

 

P.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom  w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie

 1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I szkoły podstawowej są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego. Podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki pierwszoklasistów. Rodzice / prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem udostępniania i korzystania z bezpłatnych podręczników.
 3. Szkoła podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.
 4. Podręczniki są wypożyczane uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika . Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych.
 5. W przypadku zagubienia podręcznika przez ucznia lub zniszczenia wykraczającego poza jego zwykłe używanie dyrektor szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników w kwocie 4,34 za każdą część podręcznika.
 6. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły, skreślenia z księgi uczniów lub w przypadku innych zdarzeń losowych uczeń zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych ).
 7. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).
 8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 9. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zadbania o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

Podstawa Prawna :

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 • W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taka sama pozycje, lub inna wskazana przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 • Czytelnik może wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoja kartę.
 • Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym udział w systematycznych pracach biblioteki mogą być przyznawane na koniec roku szkolnego nagrody książkowe.
Data dodania: 2018-08-08 13:13:55
Data edycji: 2019-10-30 13:01:58
Ilość wyświetleń: 1085

METEO

Dane meteorologiczne ze skrzynek umieszczonych na boisku szkolnym
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej