Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

DZIEŃ TYGODNIA

BIBLIOTEKA
PRZY ULICY KALISKIEJ

BIBLIOTEKA
PRZY ULICY SPORTOWEJ

Poniedziałek

8:00 – 9:50

11:40 – 12:25

 

9:50 – 14:00

 

Wtorek

 

9:50 – 10:45

 

8:00 – 10:35

10:45 – 14:00

 

Środa

8:00 – 9:40

8:55 – 14:00

 

Czwartek

8:00 – 8:45

10:35 – 11:40

 

8:00 – 10:35

11:40 – 14:00

 

Piątek

8:55 – 9:50

12:40 – 14:00

 

 

8:00 – 8:55

9:50 – 13:40

 

 

 

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00 – 8:45

NP. ul. Kaliska

 

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

NP. ul. Kaliska

DŚ. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

 

Przerwa 10 min

 

NP. ul. Kaliska

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

2

8:55 – 9:40

NP. ul. Kaliska

 

NP. ul. Sportowa

DŚ. ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

 

Przerwa 10  min.

NP. ul. Kaliska

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

3

9:50 – 10:35

NP. ul. Sportowa

 

DŚ. – ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

NP. ul. Sportowa

NP– ul. Sportowa

 

NP. ul. Sportowa

 

Przerwa 10 min.

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

NP. ul. Sportowa

4

10:45 – 11:30

 

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul.Kaliska

 

NP. ul. Sportowa

 

Przerwa  10 min.

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

NP. ul. Sportowa

5

11:40 – 12:25

 

 

DŚ. – ul. Sportowa

NP. – ul. Kaliska

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

 

Przerwa 15 min.

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

6

12:40 – 13:25

NP. ul. Sportowa

 

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

DŚ. – ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

 

Przerwa  15 min.

NP. ul. Sportowa

 

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

NP. ul. Sportowa

DŚ. – ul. Sportowa

NP. ul. Kaliska

7

13:40 – 14:25

NP. ul. Sportowa

Do godz. 14:00

 

NP. ul. Sportowa

Do godziny 14:00

NP. ul. Sportowa do

 14.00

NP. ul. Sportowa

Do godziny 14:00

NP. ul Kaliska do 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

NP. – 360 min

DŚ. – 45 min

NP. – 360 min

DŚ. – 45 min

NP. – 360 min

DŚ. – 45 min

NP. – 360 min

DŚ. – 45 min

NP. – 360 min

DŚ. – 60 min

 

 

                                                                                                                         

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)
uczniom  w roku szkolnym 2021/2022
 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie

 

 1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I szkoły podstawowej są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego. Podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki pierwszoklasistów. Rodzice / prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem udostępniania i korzystania z bezpłatnych podręczników.
 3. Szkoła podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych) mających postać elektroniczną.
 4. Podręczniki są wypożyczane uczniom po zawarciu przez uczniów umowy użyczenia podręcznika . Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu.
 5. W przypadku zagubienia podręcznika przez ucznia lub zniszczenia wykraczającego poza jego zwykłe używanie dyrektor szkoły zażąda od rodziców ucznia odkupienia zniszczonej części podręcznika.
 6. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły, skreślenia z księgi uczniów lub w przypadku innych zdarzeń losowych uczeń zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych ).
 7. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).
 8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 9. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zadbania o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ:

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taka sama pozycje, lub inna wskazana przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 8. Czytelnik może wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoja kartę.
 9. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
 10. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym udział
  w systematycznych pracach biblioteki mogą być przyznawane na koniec roku szkolnego nagrody książkowe.

 

PUNKTY REGULAMINU  OBOWIĄZUJĄCE  W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19:

 

 1. Z biblioteki jednocześnie może korzystać 2 czytelników.
 2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce oraz mieć zakryte usta i nos.
 3. Znosi się wolny dostęp do półek – bibliotekarz podaje wybrane przez czytelnika książki.
 4. Zwrócone książki zostają odłożone na odrębne półki w celu przejścia 3- dniowej kwarantanny.
Data dodania: 2018-08-08 13:13:55
Data edycji: 2021-10-06 13:16:18
Ilość wyświetleń: 2006

METEO

Dane meteorologiczne ze skrzynek umieszczonych na boisku szkolnym
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej