Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Uczniowie w naszej szkole są objęci różnymi formami pomocy

psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami.

 

Uczniowie korzystają z form pomocy takich jak:

 

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne prowadzone przez psychologa i pedagoga zajęcia o charakterze terapeutycznym;

 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia;

 • porady i konsultacje;

 • warsztaty.

 

Organizowane przez szkołę formy pomocy dla rodziców:

 • porady;

 • konsultacje;

 • warsztaty, szkolenia;

 • współorganizowane przez szkołę spotkania Klubu Rodzica (prowadzone raz w miesiącu przez specjalistę z Centrum Profilaktyki Remedium w salce Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego).

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielona na terenie szkoły uczniowi z inicjatywy m.in.:

 

 • ucznia;

 • rodziców ucznia;

 • dyrektora;

 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

 • higienistki szkolnej;

 • poradni;

 • pracownika socjalnego, asystenta rodziny;

 • kuratora sądowego;

 • instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Zasady udzielania i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej reguluje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.

 

Odnośnik do rozporządzenia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001591

 

Data dodania: 2019-09-28 20:21:03
Data edycji: 2020-04-10 14:23:32
Ilość wyświetleń: 1420

METEO

Dane meteorologiczne ze skrzynek umieszczonych na boisku szkolnym
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej