Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Plan lekcji

Plan obowiązuje od 7 stycznia 2020r.

Dni tygod.

Godz.

lekcyjna

 

1a

1b

2a

2b

3a

3b

PONIEDZIAŁEK

1

Religia

NW

NW

NW

Religia

J. ang.

2

NW

NW

NW

NW

NW

Religia

3

NW

NW

NW

NW

NW

NW

4

J. ang.

NW

NW

NW

NW

NW

5

GIMN. KOR.

J. ang.

NW

6

 

 

 

 

Z. Rozw. Zdoln. 3ab

WTOREK

1

NW

NW

J. ang. 

NW

NW

NW

2

NW

NW

NW

NW

NW

NW

3

NW

NW

NW

e.plast.

NW

NW

4

NW

NW

NW

J. ang.

NW

NW

5

NW

J. ang.

Z. kor. Kom.2ab3ab

ŚRODA

1

J. ang. 

NW

NW

NW

NW

NW

2

NW

NW

NW

NW

NW

NW

3

NW

NW

NW

NW

NW

NW

4

NW

NW

NW

Religia

NW

e. plast.

5

NW

Religia

Zaj. Wyr. 2ab

NW

J. ang. 

6

 

 

 

 

Z. Rozw. Zdoln.3ab

CZWARTEK

1

religia

NW

NW

NW

NW

NW

2

NW

NW

NW

NW

NW

NW

3

NW

Religia

NW

NW

NW

NW

4

NW

J. ang. 

Religia

NW

Religia

NW

5

 

 

J. ang. 

Religia

Zaj. Wyr. 3ab

PIĄTEK

1

NW

NW

NW

J. ang. 

NW

Religia

2

NW

NW

NW

NW

NW

NW

3

NW

NW

NW

NW

J. ang.

NW

4

NW

NW

religia

NW

e. plast.

NW

5

 

 

e. plast.

NW

GIMN. KOR.

 

 

Klasy V

 

Dni tygod.

Godz.

lekcyjna

 

5a

5b

5c

PONIEDZIAŁEK

1

Matematyka2

Zaj. Sport.dz.

Geografia 8

2

Religia 3

J. polski 9

J.ang.2/J. niem1 1/6

3

Godz. wych. 10

Godz. wych. 9

Godz.wych. 11

4

J. angielski 11

Plastyka 01

J. polski 9

5

Historia 3

J. niemiecki 10

W –f

6

w-f dz/w-f chł

W-fchł/ Z.In.mat MK

W – f

7

Zaj.wyr. mat 5ab 6c

 

 

WTOREK

1

Matematyka 2

Inf1

J.ang.1/J. ang.2 8/11

2

J. angielski 11

Matematyka 10

Matematyka 2

3

J. polski 4

J. polski 9

Inf1/inf2

4

Biologia 8

Historia 3

W –f

5

Technika 10

Geografia 8

 

6

Zaj. Sport. Chł

Zaj.sport. dz/chł

Religia 4

7

 

Zaj. Kor.komp.5bc

ŚRODA

1

inf 2/Z.K.K.5A

Matematyka 8

Matematyka 2

2

J. angielski 11

Muzyka 01

W –f

3

Matematyka 2

J. angielski 11

W – f

4

Plastyka 01

J. polski 9

Historia 3

5

Historia 3

J. polski 9

J.ang.1/J. ang.2 1/11

6

J. polski 3

Historia 3

J. polski 9

7

W-f dz/chł

W-f chł

Religia 3

8

Zaj. Sport. Dz.

 

Wdż 8

CZWARTEK

1

Inf 1

Matematyka 8

Historia 3

2

J. polski 6

Religia 3

Matematyka 2

3

J. polski 6

Biologia 8

J. polski 9

4

Geografa 8

J. angielski 11

J. polski 9

5

Zaj. Sport. Dz

Technika 10

W –f

6

Zaj.wyr.J.Pol 5ab 6a

w-f dz./Z. Wyr. J.p.

W – f

7

 

Zaj.kor-komp MK

Muzyka 01

8

 

 

Technika 10

PIĄTEK

1

J. polski 6

Inf2/z.in.j.p.MK

Matematyka 2

2

Matematyka 2

Matematyka 9

J.niem.2/J.ang.1 1/11

3

J. niemiecki 1

Religia 4

W –f

4

Muzyka 01

J. polski 9

W – f

5

Religia 3

J. angielski 11

J. polski 9

6

Zaj.sport. chł.

w-f dz/z.sport. chł

Biologia 8

7

 

Wdż 8

Plastyka 01

 

 

KLASY VI

 

Dni tygod.

Godz.

lekcyjna

 

6a

6b

6c

PONIEDZIAŁEK

1

Matematyka 7

J. angielski 11

J. niemiecki 1

2

J. niemiecki 1

Biologia 8

Matematyka 2

3

Godz. wych. 1

Godz. wych.

Godz. wych. 2

4

W –f dz/ w-f chł

W –f dz/ w-f chł

Geografa 8

5

J. polski 6

J. polski 7

W –f

6

z. rewalid. AD

Historia 3

W – f

7

Zaj.wyr.mat.6ab7ab

Zaj.wyr.mat.6ab7ab

Zaj.wyr.mat.5ab6c

8

 

Zaj.wyr.J.Pol. 6bc7b

Zaj.wyr.J.Pol. 6bc7b

WTOREK

1

Matematyka 7

J. polski 6

Historia 3

2

Historia 3

J. polski 6

J. angielski 4

3

J. polski 6

Matematyka 7

Matematyka 2

4

Inf1/inf2

J. angielski 10

Religia 4

5

J. angielski 11

Technika 7

J. polski 6

6

J. niemiecki 1

Historia 3

Inf1/inf2

7

Technika 8

Religia 6

W –f

8

Zaj.Kor.komp.6ab7a

Zaj.Kor.komp.6ab7a

W – f

ŚRODA

1

J. polski 6

J. polski 10

J. niemiecki 1

2

Matematyka 7

J. niemiecki 1

Matematyka 2

3

Muzyka 01

Matematyka 7

Historia 3

4

W –f dz/ w-f chł

W –f dz/ w-f chł

J. polski 6

5

W –f dz/ w-f chł

W –f dz/ w-f chł

W –f

6

Religia 3

Geografa 8

W – f

7

 

 

Technika 10

8

 

 

Zaj.Kor.komp.6c7b

CZWARTEK

1

Matematyka 7

Wdż 4

Matematyka 2

2

Plastyka 01

Matematyka 7

J. angielski 11

3

J. angielski 10

J. niemiecki 1

Muzyka 01

4

J. polski 6

J. angielski 10

J. polski 2

5

J. polski 6

Muzyka 01

J. polski 2

6

z.rew.AD/z.wyr.j.po

Plastyka 8

Biologia 4

7

 

Inf2

W –f

8

 

 

W – f

PIĄTEK

1

Historia 3

Matematyka 7

W –f

2

J. angielski 10

J. polski 6

W – f

3

Geografa 8

Religia 2

J. angielski 9

4

W –f dz/ w-f chł

W –f dz/ w-f chł

J. polski 6

5

Biologia 8

Inf1

Plastyka 01

6

Religia 4

 

Religia 2

 

KLASY VII I VIII

 

Dni tygod.

Godz.

lekcyjna

 

7a

7b

8a

8b

 

PONIEDZIAŁEK

1

Matematyka 10

Fizyka 5

W –f dz.

W –f dz/ inf.chł

 

2

Fizyka 5

Matematyka 10

Zaj.sport. dz/chł

Zaj.sport. dz/chł

 

3

Godz. wych. 01

Godz. wych. 6

Godz. wych. 7

Godz. wych. 4

 

4

Historia 3

J.ang.1/J.niem.210/1

Fizyka 5

Chemia 4

 

5

J. angielski 11

J. polski 8

J. polski 9

J. niemiecki 1

 

6

J. polski 6

J. polski 8

J. niemiecki 1

J. polski 9

 

7

W-fchł/z.wyr.6ab7ab

Zaj.wyr.mat.6ab7ab

Zaj. Kor.komp.8ab

Zaj. Kor.komp.8ab

 

8

z. rewalid. NK/ ZKKMJ

Zaj.wyr.J.Pol. 6bc7b

Zaj.wyr.mat.8ab

Zaj.wyr.mat.8ab

 

WTOREK

1

Matematyka 10

Geografia 9

 

Wdż 4

 

2

J. niemiecki 1

J. polski 9

Matematyka 7

J. polski 8

 

3

Biologia 8

Matematyka 10

Historia 3

J. angielski 11

 

4

J. polski 6

J.niem1/J.ang2 1/11

J. polski 9

Matematyka 7

 

5

Plastyka 01

Religia 1

J. polski 9

Historia 3

 

6

Religia 6

Muzyka 01

J. angielski 11

Wos 10

 

7

W –f dz/ inf chł

W –f dz/z.sport. chł

Edb 10

Fizyka 5

 

8

Zaj.Kor.komp.6ab7a

z.sport. chł

Chemia 5

Religia 6

 

ŚRODA

1

Historia 3

Fizyka 5

J. polski 9

Matematyka 7

 

2

Fizyka 5

Matematyka 8

Historia 3

J. polski 9

 

3

J. polski 6

J. polski 8

Fizyka 5

J. polski 9

 

4

J. angielski 11

Chemia 5

Matematyka 7

Edb 10

 

5

Chemia 5

Biologia 8

Wos 10

Geografa 4

 

6

Geografa 1

Inf1/j.ang.2 1/11

J. angielski 6

Fizyka 5

 

7

Wdż 8

Doractwo zawod.

W –f dz/ inf chł

W –f dz

 

8

Zaj.wyr.J.Pol.7a8ab/ Zaj.Wyr.MJ

Zaj.Kor.komp.6c7b

Zaj.wyr.J.Pol. 7a8ab

Zaj.wyr.J.Pol. 7a8ab

 

CZWARTEK

1

J. polski 10

J.niem1/J.ang2 6/11

J. niemiecki 1

J. polski 9

 

2

J. polski 10

Matematyka 8

J. polski 9

Biologia 4

 

3

Matematyka 2

Historia 3

Matematyka 7

J. angielski 11

 

4

Muzyka 01

J. polski 3

Biologia 4

Matematyka 7

 

5

Biologia 8

Religia 1

J. angielski 11

Chemia 4

 

6

Infdz./w-f chł

J.ang.1/J.niem.211/1

Religia 6

Wos 10

 

7

W –f dz/Z.I.mat.MJ

W –f dz/ w-f chł

Wos 10

Religia 6

 

8

Z.I.j.pol.MJ/zrew.NK

w-f chł

w-f chł

Infdz./w-f chł

 

PIĄTEK

1

Matematyka 9

j.ang1/inf2 11

Chemia 5

J. niemiecki 1

 

2

Chemia 5

Historia 3

Geografa 8

Matematyka 7

 

3

J. angielski 11

Chemia 5

Matematyka 7

Historia 3

 

4

Geografa 4

Biologia 8

Religia 2

J. angielski 11

 

5

Religia 2

Geografa 6

z.sport.dz/chł

z.sport.dz/chł

 

6

J. niemiecki 1

Plastyka 01

Infdz./w-f chł

w-f chł

 

7

z.sport.dz/chł

z.sport.dz.

 

 

 

8

z.sport.dz/chł

z.sport.dz.

 

 

 

Data dodania: 2017-01-12 21:27:47
Data edycji: 2020-01-08 21:36:29
Ilość wyświetleń: 837

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button