Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Plan lekcji

 

Dni tygod.

Godz.

lekcyjna

 

1a

1b

2a

2b

3a

3b

PONIEDZIAŁEK

1

Religia

NW

NW

NW

NW

J.angielski          

2

NW

NW

NW

NW

NW

NW

3

NW

NW

NW

NW

NW

NW

4

J.angielski          

NW

NW

NW

Religia

NW

5

 

 

NW

 

J.angielski          

Religia

WTOREK

1

NW

NW

J.angielski          

NW

NW

NW

2

NW

NW

e. plastyczna

NW

NW

NW

3

NW

NW

NW

e. plastyczna

NW

NW

4

NW

NW

NW

J.angielski          

NW

NW

5

NW

J.angielski          

Z. kor. Kom. 2ab3ab

Z. kor. Kom. 2ab3ab

Z. kor. Kom. 2ab3ab

Z. kor. Kom. 2ab3ab

ŚRODA

1

J.angielski          

NW

NW

NW

NW

NW

2

NW

NW

NW

NW

NW

NW

3

NW

NW

NW

NW

NW

NW

4

NW

NW

NW

Religia

NW

e. plastyczna

5

NW

Religia

Zaj. Wyr. 2ab

Zaj. Wyr. 2ab

NW

J.angielski          

6

 

 

 

 

Z. Rozw. Zdoln. 3ab

Z. Rozw. Zdoln. 3ab

CZWARTEK

1

Religia

NW

NW

NW

NW

NW

2

NW

NW

NW

NW

NW

NW

3

NW

Religia

NW

NW

NW

NW

4

NW

J.angielski          

Religia

NW

Religia

NW

5

 

 

J.angielski          

Religia

Zaj. Wyr. 3ab

Zaj. Wyr. 3ab

PIĄTEK

1

NW

NW

NW

NW

NW

Religia

2

NW

NW

NW

NW

NW

NW

3

NW

NW

NW

NW

J. angielski          

NW

4

NW

NW

Religia

NW

e. plastyczna

NW

5

 

 

 

J.angielski          

Z. Rozw. Zdoln. 3ab

Z. Rozw. Zdoln. 3ab

 

Dni tygod.

Godz.

lekcyjna

 

5a

5b

5c

PONIEDZIAŁEK

1

Matematyka          2

Zaj. Sport.dz.

Geografia               8

2

Religia                     3

J. polski 9

J.ang.2/J. niem1 1/6

3

Godz. wych.         10

Godz. wych. 9

Godz.wych.          11

4

J. polski                   6

 J. angielski 11

J. polski                  9

5

Historia                   3

Inf1/inf2

W –f

6

w-f dz/w-f chł

W-fchł/Z.In.mat MK

W – f

7

Zaj.wyr. mat 5ab 6c

Zaj.wyr. mat 5ab 6c

 

8

 

 

 

WTOREK

1

Matematyka          2   

J. polski                   9

J.ang.1/J. ang.2 8/11

2

J. angielski           11

Matematyka        10

Matematyka         2

3

J. polski                 4

Geografia                8

Inf1/inf2

4

J. polski                 4

Historia                   3

W –f

5

Technika              10

Religia                     4

W – f

6

Zaj. Sport. Chł

Zaj.sport. dz/chł

Religia                    4

7

 

Zaj. Kor.komp.5bc

Zaj. Kor.komp.5bc

8

 

 

 

ŚRODA

1

J. polski                 4

Matematyka         8

Matematyka          2

2

J. angielski            11

Muzyka

W –f

3

Matematyka          2

J. angielski           11

W – f

4

Inf 1/ inf 2

J. polski                   9

Historia                   3

5

Historia                   3

J. polski                   9

J.ang.1/J. ang.1/11

6

W –f dz/ w-f chł

W-f chł/Z.In.pol MK

J. polski                   9

7

Zaj. Sport. Dz.

 

Religia                     3

8

Zaj kor.komp.  5a

 

Wdż                        8

CZWARTEK

1

Plastyka                 

Matematyka         8

Historia                   3

2

J. polski                   1

Religia                     3

Matematyka          2

3

Biologia                   8

Plastyka

J. polski                   9

4

Geografa                 8

Historia                   3

J. polski                   9

5

Zaj. Sport. Dz

J. angielski           10

W –f

6

Zaj.wyr.J.Pol 5ab 6a

w-f dz./ zaj. wyr.j.p

W – f

7

 

Zaj.kor-komp MK

Muzyka

8

 

 

Technika              10

PIĄTEK

1

J. angielski            11

Matematyka         9

Matematyka          2

2

Matematyka          2

Technika               10

J.niem.2/J.ang.11/11

3

J. niemiecki            1

Biologia                   8

W –f

4

Muzyka

J. polski                   9

W – f

5

Religia                     3

J. niemiecki          10

J. polski                   9

6

Zaj.sport. chł.

w-f dz/z.sport. chł

Biologia                   8

7

 

Wdż                         8

Plastyka

 

 

 

 

Dni tygod.

Godz.

lekcyjna

 

6a

6b

6c

PONIEDZIAŁEK

1

Matematyka          7

J. angielski            11

J. niemiecki           1

2

J. niemiecki            1

Biologia                   8

Matematyka         2

3

Godz. wych.           1

Godz. wych.          

Godz. wych.          2

4

W –f dz/ w-f chł

W –f dz/ w-f chł

Geografa          8

5

J. polski                   6

J. polski                   7

W –f

6

z. rewalid. AD

Muzyka

W – f

7

Zaj.wyr.mat.6ab7ab

Zaj.wyr.mat.6ab7ab

Zaj.wyr.mat.5ab6c

8

 

Zaj.wyr.J.Pol. 6bc7b

Zaj.wyr.J.Pol. 6bc7b

WTOREK

1

Matematyka          7

J. polski                   6

Historia           3

2

Historia                   3

J. polski                   6

J. angielski        4

3

J. polski                   6

Matematyka          7

Matematyka      2

4

Inf1/inf2

J. angielski              8

Muzyka

5

J. angielski             8

Inf1/inf2

J. polski                6

6

J. niemiecki            1

Historia                   3

Inf1/inf2

7

Religia                     4

Religia                     6

W –f

8

Zaj.Kor.komp.6ab7a

Zaj.Kor.komp.6ab7a

W – f

ŚRODA

1

J. polski                   6

J. polski                 10

J. niemiecki          1

2

Matematyka          7

J. niemiecki            1

Matematyka         2

3

Muzyka

Matematyka          7

Historia             3

4

W –f dz/ w-f chł

W –f dz/ w-f chł

J. polski               6

5

W –f dz/ w-f chł

W –f dz/ w-f chł

W –f

6

Religia                     3

Geografa                 8

W – f

7

 

 

Technika         10

8

 

 

Zaj.Kor.komp.6c7b

CZWARTEK

1

Matematyka          7

Plastyka               10

Matematyka        2

2

Plastyka

Matematyka          7

J. angielski         11

3

J. angielski             6

J. niemiecki            1

Religia               4

4

J. polski                   6

J. angielski            10

J. polski                 2

5

J. polski                   6

Historia                   3

J. polski                2

6

z.rew.AD/z.wyr.j.po

Wdż                         8

Biologia              4

7

 

 

W –f

8

 

 

W – f

PIĄTEK

1

J. angielski             6

Matematyka          7

W –f

2

Historia                   3

J. polski                   6

W – f

3

Geografa                 4

Religia                     2

J. angielski           9

4

W –f dz/ w-f chł

W –f dz/ w-f chł

J. polski                6

5

Biologia                   8

Technika               10

Plastyka

6

Technika               10

 

Religia               2

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

7a

7b

8a

8b

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

Matematyka        10

Fizyka                      5

W –f dz.

W –f dz/ inf.chł

Fizyka                      5

Matematyka        10

Zaj.sport. dz/chł

Zaj.sport. dz/chł

Godz. wych.          

Godz. wych.           6

Godz. wych.    7 

Godz. wych.  4

Historia                   3

J.ang.1/J.niem.22/11

Fizyka              5

Chemia        4

J. angielski            11

j. polski              8  

J. polski            9

J. niemiecki      1

J. polski                   6

J. polski                   8

J. niemiecki      1

J. polski            9

W-fchł/z.wyr. 6ab7ab

Zaj.wyr.mat.6ab7ab

Zaj. Kor.komp.8ab

Zaj. Kor.komp.8ab

z. rewalid. NK/ ZKKMJ

Zaj.wyr.J.Pol. 6bc7b

Zaj.wyr.mat.8ab

Zaj.wyr.mat.8ab

wtorek

 

 

 

 

 

 

Matematyka      10

Geografia               1

Doradz. Zawod.

Wdż             4

Biologia               8

J. polski                   1

Matematyka   7

J. polski           9

Geografa           1

Matematyka        10

J. polski         9

Historia            3

J. polski               6

J.niem1/J.ang2 1/11

J. polski             9

Matematyka  7

Plastyka

Religia                 1

Historia             3

J. angielski       11

Religia                     6

Muzyka

J. angielski      11

Wos              10

W –f dz/ inf chł

W –f dz/z.sport. chł

Edb               10

Fizyka                5

Zaj.Kor.komp.6ab7a

z.sport. chł

Chemia            5

Religia             6

środa

 

 

 

 

 

 

 

Historia                   3

Fizyka                      5

J. polski             9

Matematyka    7

Fizyka                      5

Matematyka          8

Historia          3

J. polski           9

J. polski                   6

J. polski                   8

Fizyka           5

J. polski         9

J. angielski            11

Chemia                   5

Matematyka  7

Edb              10

Chemia                   5

Biologia                 8

Wos              10

Geografa        4

J. niemiecki            1

Inf1/j.ang.2         1/11

J. angielski       6

Fizyka             5

Wdż                        8

Doractwo zawod.

W –f dz/ inf chł

W –f dz

Zaj.wyr.J.Pol. 7a8ab/ Zaj.Wyr.MJ

Zaj.Kor.komp.6c7b

Zaj.wyr.J.Pol. 7a8ab

Zaj.wyr.J.Pol. 7a8ab

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

J. polski                   6

J. polski                   4

J. niemiecki      1

J. polski          9

J. polski                   6

Matematyka          8

J. polski            9

Biologia         4

Matematyka          2

Historia                   3

Matematyka  7

J. angielski   11

Muzyka

J.niem1/J.ang2 1/11

Biologia           4

Matematyka   7

Biologia                   8

Religia                     1

J. angielski    11

Chemia   4

Infdz./w-f chł

J.ang.1/J.niem.211/1

Religia              6

Wos        10

W –f dz/Z.I.mat.MJ

W –f dz/ w-f chł

Wos           10

Religia         6

Z.I.j.pol.MJ/zrew.NK

w-f chł

w-f chł

Infdz./w-f chł

piątek

 

 

 

 

 

 

 

Chemia                   5

Historia                   3

Geografa          8

J. niemiecki  1

Matematyka          9

j.ang1/inf2       8

Chemia        5

Matematyka    7

J. angielski            11

Chemia                   5

Matematyka   7

Historia     3

Geografa                 4

Biologia               8

Religia            2

J. angielski  11

Religia                     2

Geografa             1

z.sport.dz/chł

z.sport.dz/chł

J. niemiecki            1

Plastyka

Infdz./w-f chł

w-f chł

z.sport.dz/chł

z.sport.dz.

 

 

z.sport.dz/chł

z.sport.dz.

 

 

 

Data dodania: 2017-01-12 21:27:47
Data edycji: 2019-10-08 16:14:53
Ilość wyświetleń: 329

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button