Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie w roku szkolnym 2019/20

Przewodnicząca:

 • Marcelina Płachta

Zastępca przewodniczącej:

 • Patrycja Witoń

Sekretarz:

 • Maciej Stoczkowski

 

Opiekunki Samorządu 

 • Sylwia Rutkowska
 • Marzena Łuczka

 

Poczet Sztandarowy

 • Beata Jesion
 • Kamil Krzemiński
 • Kinga Witoń

Poczet Flagowy 

 • Maja Lachowska
 • Mikołaj Karbowski
 • Zuzanna Kasprzak

Opiekun sztandaru:

 • Ewelina Kowalczyk

 

Harmonogram działań SU w roku szkolnym 2019/2020

 

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

WRZESIEN

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Wybory uzupełniające do SU,

opracowanie planu pracy SU

-zebranie samorządu

-wybory uzupełniające do SU

- podział samorządu na sekcje: kronikarska, dekoracyjno-porządkową oraz informacyjną(sprawozdawczo-fotograficznej), wybranie protokolanta zebrań SU, określenie zadań każdej z sekcji

-wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie radiowęzła

-wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy

-ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

-przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

Zagospodarowanie gazetki ściennej SU

-opracowanie części stałej gazetki (skład i opiekunowie SU, plan lekcji, plan pracy pedagoga i higienistki, skład pocztu sztandarowego)

-opracowanie części zmiennej gazetki (bieżące święta i wydarzenia)

Konkurs „Gazetka Miesiąca”

 -ogłoszenie klasom zasad konkursu (losowanie miesięcy przez klasy)

Konkurs „Postęp”

- ogłoszenie klasom zasad konkursu

Dzień Chłopca

- obchody Dnia Chłopca w klasach (wiązanie krawatów na czas)

- przeprowadzenie konkursu „Kto to taki?- chłopcy naszej szkoły” (do 20 wrzesnia)

-radiowęzeł

-życzenia dla wszystkich Panow pracujących w naszej szkole

Szkolny Dzień Koloru

- ogłoszenie uczniom zasad Szkolnego Dnia Koloru („Kto przebrany- ten niepytany”

„Szczęśliwy numerek”

-ogłoszenie zasad

Akcja „Pomóż słabszemu”

- ogłoszenie zasad akcji

 

Akcja „Kasztany”

- rozpoczęcie zbiórki kasztanów

PAŹDZIERNIK

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

-zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce SU

- składanie życzeń nauczycielom i wręczenie im małych upominków

Konkurs na najładniejszy wystrój jesienny klas (do 15 pazdziernika)

-rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu

Pasowanie na ucznia

-przygotowanie ramy apelu

Akcja „Zdrowe śniadanie”

- przygotowanie i sprzedaż zdrowych kanapek dla uczniów i nauczycieli

LISTOPAD

Dzień Wszystkich Świętych

- posprzątanie i zapalenie zniczy na grobie Powstańców Wielkopolskich

- gazetka ścienna poświęcona temu świętu

Andrzejki w naszej szkole

-zorganizowanie dyskoteki (sprzedaż biletów)

-pomoc uczniów klas starszych w przygotowaniu Andrzejek klas młodszych (wróżby)

Akcja „Góra Grosza”

- ogłoszenie klasom przystąpienie do akcji

GRUDZIEŃ

Mikołajki

- akcja „Mikołaj w szkole”

- radiowęzeł

W świątecznych nastroju

- dekoracja korytarzy oraz choinki

- przyłączenie się do akcji „Szlachetna Paczka”

-radiowęzeł

 

Akcja „Przygarnij bombkę”

- ręczne malowanie bombek przez uczniów klas starszych dla uczniów klas 1-3(sprzedaż)

STYCZEŃ

Włączenie się samorządu w akcję „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

-pomoc w zbiórce pieniędzy (wolontariusze)

Dzień Patrona Szkoły

-organizacja ramy apelu

LUTY

Podsumowanie pierwszego półrocza

- złożenie sprawozdania z działalności SU

- przedstawienie średniej z poszczególnych klas na gazetce ściennej

Konkurs na najładniejszy wystrój walentynowy klasy (do 7 lutego)

- rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu

   

Walentynki

-zorganizowanie dyskoteki walentynkowej (sprzedaż biletów)

- poczta Walentynowa

- przygotowanie skrzynki walentynkowej

-radiowęzeł

Promowanie uczniów

- przedstawienie najwyższych średnich z poszczególnych klas na gazetce ściennej

MARZEC

Dzień Kobiet

-obchody Dnia Kobiet w klasach

- przeprowadzenie konkursu „Kto to taki?- dziewczynki naszej szkoły”

- radiowęzeł

-życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole

Dzień Wiosny

-zorganizowanie konkursu „Jaka to melodia?”

Akcja „Zdrowe śniadanie”

- przygotowanie i sprzedaż zdrowych kanapek dla uczniów i nauczycieli

Akcja „Góra Grosza”

- podsumowanie akcji, zliczenie i wysłanie pieniędzy

Szkolny Dzień Koloru

-ogłoszenie szkolnego dnia kolory (kto przebrany-ten niepytany)

KWIECIEŃ

Wielkanoc

-dekoracja świąteczna korytarzy szkolnych

MAJ

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

- gazetka ścienna poświęcona temu świętu

-przygotowanie ramy apelu

Dzień Matki

 

Wybory do prezydium samorządu

-przygotowanie kart do głosowania

- przeprowadzenie wyborów

 

CZERWIEC

Szkolny konkurs „Postęp”

-ogłoszenie zwycięzcy całorocznego konkursu „Postęp”

Szkolny konkurs „Gazetka Miesiąca”

- rozstrzygnięcie konkursu

Szkolny konkurs „Mega Uczeń”

- rozstrzygnięcie konkursu

Promowanie uczniów

-przedstawienie najwyższych średnich z poszczególnych klas na gazetce ściennej

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2019/2020

-przygotowanie sprawozdania

-porządkowanie materiałów SU

-opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Pożegnanie absolwentów

-przygotowanie ramy akademii pożegnalne

Zakończenie roku szkolnego

- przygotowanie ramy apelu

Działania przez cały rok:

- organizowanie regularnych zebrań SU

- prowadzenie dokumentacji SU ( w tym kroniki)

- zamieszczanie na stronie internetowej szkoły oraz na elektronicznej gazetce zdjęć i relacji z uroczystości , imprez, konkursów i wydarzeń szkolnych

- współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

-comiesięczne prowadzenie gazetki ściennej SU

Data dodania: 2018-08-08 13:30:12
Data edycji: 2019-10-20 22:01:47
Ilość wyświetleń: 1923

METEO

Dane meteorologiczne ze skrzynek umieszczonych na boisku szkolnym
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej