Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Samorząd

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie w roku szkolnym 2018/19

Przewodniczący

 • Paulina Marczak

Poczet Sztandarowy

 • Aleksandra Hober
 • Kamil Krzemiński
 • Agnieszka Grabowska

Poczet Flagowy 

 • Maja Lachowska
 • Mikołaj Karbowski
 • Zuzanna Kasprzak

Opiekun Samorządu 

 • Ewelina Kowalczyk

 

I Cele i zadania:
a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. 
b) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

II Zadania samorządu:
a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych. 
b) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki. 
c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
d)  Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami, 
e) Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

III Działania stałe: 
– spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
– kontynuowanie programu „Klasowy kupon kredytowy”,
– zbieranie dokumentacji z działalności samorządów klasowych i szkolnych,
– organizacja imprez szkolnych,
– działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie gminy. 

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

 1. Rozwijanie samorządności:

  a) Opracowywanie planu pracy SU. 

  b) Stałe prowadzenie gazetki SU. 

  c) Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

  d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

  e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych. 

  f) Pomoc koleżeńska. 

  g) Klasa na medal- ,,Klasowy kupon kredytowy”

   

 2. Akcje charytatywne: 

  a) Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb. 

  b) Włączenie się do akcji „ Góra Grosza”.

   

 3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska: 

  a) Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątania świata”. 

  b) Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią. 

   

 4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe: 

  a) Dzień Chłopca.

  b) Zabawa andrzejkowa.

  c) Mikołajki. 

  d) Zabawa karnawałowa.

  e) Zajęcia podczas ferii zimowych. 

  f) Pierwszy dzień wiosny. 

  g) Dzień Dziecka.

   

 5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów: 

  a) Najpiękniejsza choinka klasowa.

  b) Najzabawniejsza kartka walentynkowa.

  c) Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.

  d) Wspieranie organizacji konkursów przedmiotowych. 

   

 6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych: 

  a) Inauguracja roku szkolnego.

  b)Sprzątanie Świata- apel ekologiczny. 

  c) Dzień Edukacji Narodowej.

  d) Święto Niepodległości. 

  e) Święto Patrona Szkoły. 

  f) Dzień Kobiet. 

  g) Dzień Wiosny.

  h) Rocznica Konstytucji 3 Maja. 

  i) Dzień Dziecka.

  j) Zakończenie roku szkolnego.

Data dodania: 2018-08-08 13:30:12
Data edycji: 2018-11-30 13:40:03
Ilość wyświetleń: 361

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button