Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

„Wielkopolska-mała ojczyzna”

Autorzy:

 • mgr Maria Wolniak- Karbowska
 • mgr Monika Godek

 

 

Doruchów 2015

 1. Wstęp

Życie młodych ludzi to wędrówka ku dorosłości przepełniona różnymi potrzebami, celami, dążeniami i aspiracjami. Może być źródłem radości, spełnienia, zaspokojenia potrzeb i decyzją pięcia się wyżej. To czas, kiedy przed młodą osobą odsłaniają się perspektywy na życie, fascynujące obrazy przyszłości, szersze widoki na osobiste plany. Każda z tych młodych osób chce być akceptowana, doceniana, spełniona, chce integrować się z innymi rówieśnikami. Chce odnosić sukcesy dzielić się nimi z innymi, swobodnie się rozwijać, poznawać świat. Potrzeby i aspiracje kształtują się pod wpływem wielu czynników, jednym z nich jest środowisko społeczne, lokalne, regionalne, mała ojczyzna. I to od niego w dużej mierze zależy poziom oraz różnorodność potrzeb i aspiracji.

 

Sytuacja młodzieży wiejskiej różni się od sytuacji młodzieży ze środowisk zurbanizowanych. Niestety wśród młodych osób pochodzących z terenów wiejskich wiele rzeczy pozostaje w sferze marzeń, gdyż nie mają takiego dostępu do kultury jak młodzież miejska. Poznawanie przez dzieci dziedzictwa kulturowego, najbliższego środowiska i regionu powinno odbywać się od najwcześniejszych lat życia dziecka. Potrzeba wyczulenia dzieci na walory poznawcze regionu i chęć przekazania im wiedzy o regionie, jak i potrzeba wspólnej integracji dzieci z terenów wiejskich i miejskich stała się celem do zaplanowania na rok szkolny 2015/16 innowacji pedagogicznej: „Wielkopolska- mała ojczyzna”.

 

Innowacja pedagogiczna „Wielkopolska- mała ojczyzna” jest innowacją programowo- metodyczną. Przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących oraz zakłada współpracę z instytucjami i środowiskiem. Innowacja ta ma służyć kształtowaniu w dzieciach tożsamości lokalnej i regionalnej, poznawanie historii oraz zwyczajów i obyczajów środowiska, tak istotnych dla świadomego swych korzeni człowieka. Nadrzędnym zadaniem  w realizacji problematyki regionalnej na tym etapie kształcenia jest poczucie więzi z otoczeniem, świadomość własnych ,,korzeni” oraz odnajdywanie źródeł wartościowych 
w dziedzictwie kulturowym regionu poprzez m.in. poznanie najbliższej okolicy, zbieranie informacji o swoim miejscu zamieszkania, spotkania ze znanymi ludźmi, uczestniczenie 
w zajęcia przybliżających historię regionu zamieszkiwanego przez uczniów. Nade wszystko cenna staje się integracja dzieci miasto-wieś, pokonywanie barier wstydu, nieśmiałości, poczucia „jestem ze wsi- jestem gorszy, jestem z miasta- jestem lepszy”.

 

Realizując program innowacji mamy nadzieję zaszczepić w uczniach wiedzę o regionie swej najbliższej małej ojczyźnie, umiejętność współpracy z rówieśnikami z terenów miejskich, zachowania się właściwie w społeczeństwie, wykształcenie w nich postawy odpowiedzialności za dobre samopoczucie, gościnność, bezpieczeństwo i wspaniałe relacje z przyjezdnymi rówieśnikami. Chciałybyśmy zaszczepić wiedzę i zaradność w różnych sytuacjach życiowych, by w przyszłości jako ludzie dorośli mieli większe poczucie wartości niezależnie od statusu, pochodzenia, majątku.

 

Innowacja ta nie wymaga nakładów finansowych. Koszty, które związane są z innowacją (autokar, prowiant na organizowane ogniska) pokryje rada rodziców Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie.

 

 1. Opis zasad innowacji.
 2. Opis nowatorstwa innowacji programowo- metodycznej.

 

Nowatorstwo programowe polega na opracowaniu programu projektu „ Wielkopolska- mała ojczyzna”, w którym uwzględnia się m.in. możliwość poznania sposobów prowadzenia lekcji przez nauczycieli z innych szkół, wspólne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniów biorących udział w projekcie. Podczas spotkań pozalekcyjnych zostaną wprowadzone elementy edukacji regionalnej w celu przygotowania uczniów do obcowania z kulturą „małej ojczyzny”- Wielkopolski. Zastosowanie innowacji pozwoli uświadomić uczniom na czym polega odmienność kulturowa mieszkańców Wielkopolski, a także poznać sposoby spędzania wolnego czasu na wsi i w mieście.

 

Innowacja metodyczna polega na wprowadzeniu nowatorskich metod uczenia się, poznawania edukacji regionalnej poprzez wykorzystanie metody projektu, uczenie się przez nauczanie innych, spotkania z różnymi osobistościami, zwiedzanie ciekawych miejsc, uczestniczenie w wydarzeniach regionalnych. Wymiana dzieci dwóch szkół kładzie nacisk na poznanie i integrację dzieci z miasta i wsi, pozbycia się poczucia: „ jestem z miasta – jestem lepszy, jestem ze wsi- jestem gorszy”, bycia dumnym z miejsca w którym się urodziłem i wychowuję, likwidacji wszelkich kompleksów towarzyszący młodym osobom z racji miejsca zamieszkania, wyrównanie szans wśród młodych osób.

 1. Cele innowacji

Cel główny:

Celem projektu jest rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy o Wielkopolsce, budowanie poczucia przynależności oraz poznanie i integracja uczniów uczestniczących w wymianie miasto-wieś.

 

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,
 • kształtowanie poczucia przynależności do naszej małej ojczyzny,
 • kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym celu wytworzenia bliskiej więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka,
 • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej,
 • rozpowszechnianie wśród uczniów wiedzy historycznej,
 • poznawanie/doświadczanie różnic wynikających z miejsca zamieszkania: miasto-wieś,
 • poznawanie przez uczniów gwary wielkopolskiej,
 • organizacja wycieczek do różnych ciekawych miejsc regionu,
 • rozwój dziecka w różnych sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej,
 • przełamywanie barier nieśmiałości,
 • odkrywanie zainteresowań i predyspozycji dziecka,
 • promowanie postawy szacunku dla innych i samego siebie, budowanie poczucia własnej wartości bez krzywdzenia innych,
 • promowanie aktywnego trybu życia,
 • zapewnianie równości szans edukacyjnych,
 • ćwiczenia umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • tworzenie warunków do samodzielnego działania,
 • doskonalenie umiejętności autoprezentacji,
 • budowanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności.

 

 1. Spodziewane efekty

Po zajęciach uczeń potrafi:

 • scharakteryzować wielkopolskie tradycje, obrzędy;
 • opowiedzieć historię regionu;
 • potrafi poprawnie zinterpretować gwarę wielkopolską;
 • potrafi porównać specyfikę życia na wsi i w mieście;
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli;
 • integrować się z rówieśnikami z miasta, bez poczucia „ jestem ze wsi- jestem gorszy, jestem z miasta- jestem lepszy”;
 • potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji zwiedzając różne miejsca kultury.

 

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „WIELKOPOLSKA- MAŁA OJCZYZNA”

 

Termin wymiany:  07 – 11.11.2015r.

Partnerzy: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie     oraz  Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Poznaniu.

Projekt: „Wielkopolska- mała ojczyzna”

Autorzy: Monika Godek, Maria Wolniak Karbowska

 

To było już drugie spotkanie młodzieży z miejscowości Doruchowa i Poznania. Osiemnastoosobową grupę młodzieży wraz z dwiema opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Doruchowie, gościli uczniowie Społecznej Dwójki w Poznaniu.

 

W dniach 07-11.11.2015r. wspólnie realizowaliśmy program innowacji pedagogicznej „Wielkopolska- mała ojczyzna”. Zwiedziliśmy z naszymi partnerami miasto, a także wspólnie odkrywaliśmy i poznawaliśmy Poznań. Jemu poświęcone były realizowane przez nas cele. Pięć dni spędzone w stolicy Wielkopolski potwierdziły, że wybór tematu był słuszny, gdyż zarówno poznańscy uczniowie, nauczyciele i rodzice, jak i sam Poznań mają bardzo wiele do zaoferowania. Jest to miasto o wielu twarzach. Koziołki poznańskie, najmłodszy tabor komunikacji miejskiej, rogale marcińskie, Międzynarodowe Targi Poznańskie, jezioro Malta, Termy Maltańskie, obiekt handlowy – Stary Browar, to tylko niektóre hasła kojarzące się z Poznaniem. Zobaczyliśmy i doświadczyliśmy wielu nowych rzeczy, a przeżycia upamiętniliśmy na zdjęciach.

 

Wymiana to także wspólne zajęcia szkolne i udział w życiu szkoły. Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć  nie tylko we wspólnych zajęciach, ale także w  nocy filmowej w Społecznej Dwójce, a nawet spotkaniu z przedstawicielem banku. Zrobiły one na nas duże wrażenie, podobnie jak poznańska gościnność i wspaniała atmosfera, która panowała w grupie oraz podczas niedzieli spędzonej w rodzinach naszych kolegów z Poznania.

 

Celem uczniów było poznanie miasta, jego historii i kultury oraz integracja uczniów- mieszkańców wsi i miasta. Przez całe 5 dni  gromadziliśmy informacje o Poznaniu, zwiedzaliśmy muzea, by w końcu sprecyzować swoje własne spojrzenie na kulturę, sztukę, historię.  Dzięki wymianie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w bogato zaplanowanym programie, m.in. w lekcji muzealnej „Fałszerze dzieł sztuki” –organizowanej przez Muzeum Narodowe, „… – Samhain- irlandzka jesień – impreza w Muzeum Archeologicznym, oraz lekcja muzealna Mózg przez nos – przewodnik młodego balsamisty”.

 

Codziennie mogliśmy podziwiać uroki Starego Rynku, położonego nieopodal „ART Hostelu”, w którym nocowaliśmy. Ponadto, poznając Poznań, uczniowie wzięli udział w meczu Lech- Rudnik Łęczna.  Sam stadion i zwycięski wynik Lecha zachwycił, a uczniowie nie  żałowali pochwał. Młodzież integrowała się podczas spotkania na kręgielni, termach maltańskich, w pubach, podczas wyjść do kina oraz podczas najważniejszej imprezy organizowanej w czasie pobytu –Imienin Ulicy Święty Marcin. Centrum Kultury „Zamek” organizuje od 1994 roku Święto Ulicy, przy której „Zamek” ma swoją siedzibę, odwołuje się do bardzo żywej w Poznaniu tradycji świętomarcińskiej (rogale!), w różny sposób zaznacza również, że dzień poświęcony św. Marcinowi to Narodowe Święto Niepodległości. W programie imprezy było kilka wydarzeń, w których uczestniczyliśmy.

 

Jednym z nich przede był korowód ze świętym Marcinem w stroju rzymskiego legionisty, który w otoczeniu szczudlarzy, muzyków, machin i platform przemierza ulicę, kończąc przemarsz pod Centrum Kultury „Zamek”. Tu na plenerowej scenie Prezydent Miasta Poznania przekazuje św. Marcinowi klucz do bram miasta, co staje się sygnałem do rozpoczęcia radosnego świętowania ,którego finałem jest pokaz fajerwerków. Dzięki takim spotkaniom, jak te, uczniowie mają okazję lepiej się poznać, przełamać bariery miasto- wieś, obalić stereotypy i nawiązać przyjaźnie oraz serdeczne kontakty osobiste, które zaowocują kolejnym spotkaniem, tym razem w Doruchowie!

 

Ogromną rolę i nieocenioną pracę w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów pomiędzy szkołami odegrali organizatorzy i rodzice obu szkół. Realizacja wymiany możliwa była również dzięki  finansowemu wsparciu instytucji i osób przyjaznych naszej szkole a są to. : Urząd Gminy Doruchów, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie o/ Doruchów,  Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU,  Zakład Masarski Tadeusz Krawiec, NZOZ Ratownictwo Medyczne „Wawrzyniak” s.c.

 

W  imieniu uczniów, rodziców, dyrekcji i grona pedagogicznego chcieliśmy podziękować wszystkim darczyńcom za serce i wsparcie finansowe słowami Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

Plan wymiany Doruchowianie w Poznaniu   7.11-11.11.15r.

7.11.15r. – Sobota

12.00 – przyjazd do Społecznej Dwójki

13.30 – 15.00 – Fałszerze dzieł sztuki – lekcja muzealna w Muzeum Narodowym

15.00 – … – Samhain- irlandzka jesień – udział w imprezie w Muzeum Archeologicznym

– czas wolny na Starym Rynku – obiad

– noc filmowa w Społecznej Dwójce

 

8.11.15r. – Niedziela

10.00 – odbiór dzieci ze szkoły przez rodziców uczniów 6d, obiad w domach uczniów kl. 6d

15.00 – mecz Lech Poznań: Górnik Łęczna

 1. 17.00 – wyjście do kina

 

9.11.15r. – Poniedziałek

8.10 – 14.30 – zajęcia zgodnie z planem

13.25 – obiad w szkole

15.00 – 16.00 – spotkanie z przedstawicielem banku

16.30 – 18.30 – Niku Bowling

18.30 – powrót do hostelu

 

10.11.15r. – Wtorek

9.00 – 12.35 – zajęcia zgodnie z planem

12.40 – obiad w szkole

14.00- 15.00 – lekcja muzealna w Muzeum Archeologicznym:  Mózg przez nos – przewodnik młodego balsamisty

16.00 -19.00 – Termy Maltańskie

19.00 – powrót do hostelu

 

11.11.15r. – Środa

13.30 – STARY RYNEK -udział w imprezie Imieniny Ulicy Święty Marcin- zgodnie  z planem organizatora

17.00- pożegnanie obu szkół

Data dodania: 2018-08-08 13:50:41
Data edycji: 2018-08-16 15:21:27
Ilość wyświetleń: 251

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button