Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH PO WAKACJACH!

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/22
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.21r. (środa)
Porządek rozpoczęcia:
1. Msza św. - godz. 8.00
Uczniowie na mszę św. udają się pod opieką rodziców lub samodzielnie. Wyjątek stanowią uczniowie korzystający z świetlicy szkolnej, którzy udają się do kościoła z opiekunem. Po mszy klasy przybywają do szkoły pod opieką wychowawców.
2. Uroczyste spotkanie w hali hali sportowej - UCZESTNICZĄ W NIM TYLKO UCZNIOWIE KLA I i IV. Po uroczystości w hali sportowej kl. I i IV udają się na spotkanie z wychowawcami.
3. Klasy II, III, V, VII, VIII - godz. 9.00 - spotkanie z wychowawcami w przydzielonych klasach.
PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH:
Kl. I -III uczą się w budynku nr 1-ul.Kaliska 5
Kl. Ia - nr 10 - wych. L. Przybył
Kl. Ib - nr 15 - wych. D. Kusińska
Kl. Ic - nr 4 - wych. B. Tomczyńska
Kl. IIa- nr 13 - wych. I. Gąsiorek
Kl. IIb- nr 14 - wych. D. Pietrusiak
Kl. IIIa-nr 3 - wych. L. Pawlak
Kl. IIIb-nr 21 - wych. M. Godek

Klasy IV - VIII uczyć się będą w budynku nr 2 przy ul. Sportowej 4
Kl. IVa -nr 9 - wych. M. Łuczka
kl. IVb -nr 3 - wych. D. Świtoń
kl. Va -nr 2 - wych. K. Tateja
kl. Vb -nr 7 - wych. S. Tabat
kl. VIIa-nr 10- wych. K. Pawlak
kl. VIIb- nr 4- wych. L. Śmigielska
kl. VIIc- nr 1 -wych. J. Dybalski
kl. VIIIa-nr 11-wych. E. Kowalczyk
kl. VIIIb-nr 6 -wych. M. Szewczyk
kl. VIIIc-nr 8- wych. A. Dziwińska

4. Świetlica szkolna w dniu 01.09.21r. czynna w godz. 7.00 - 16.00
5. Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 06.09.21r. (poniedziałek)
Deklaracje o korzystaniu przez dziecko z obiadów należy pobrać 01.09.21r. u intendenta szkolnego, pani S. Piotrowskiej i złożyć do 03.09.21r.(piątek).
Odpłatność za obiady we wrześniu 2021r.
16 dni, 4 zł. obiad = 64,00 zł.
Płatność należy uiścić od 01.09.21r. do 08.09.21r. (NIE WCZEŚNIEJ)
Za następne miesiące (od października) opłata za obiady pobierana będzie "z góry" do dnia 25 każdego miesiąca.
Ze względu na trwający remont stołówki obiady dla uczniów do 30.09.21r. wydawane będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Doruchowie
UWAGA!
Prosimy wszystkich rodziców i uczniów o zapoznanie się ze szczegółowymi Procedurami Organizacji Pracy Szkoły, w tym z zasadami bezpieczeństwa związanymi z zapobieganiem COVID-19, określonymi w części Zarządzenia nr 1/21/22 Dyrektora Szkoły.
Treść Zarządzenia podana jest w dzienniku LIBRUS, w wiadomościach jako załącznik oraz na stronie internetowej szkoły (pliki do pobrania}.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM RODZICOM I UCZNIOM DOBREGO, SPOKOJNEGO STARTU W NOWYM ROKU!

Dyr.szkoły - E. Orchowska
Wicedyrektor - J. Sitek

Data dodania: 2021-08-27 10:36:32
Data edycji: 2021-08-27 10:40:35
Ilość wyświetleń: 601

METEO

Dane meteorologiczne ze skrzynek umieszczonych na boisku szkolnym
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej