Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

UWAGA UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE!

DZIEŃ DOBRY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/21

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 przebiegać będzie według następującego porządku:

1. Msza święta- godz. 8.00

2. Przemarsz do szkoły – dzieci młodsze (głównie kl. I- III) przychodzą do szkoły pod opieką rodziców lub wychowawców.

3. Uroczysty apel otwierający rok szkolny przebiegać będzie ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w dwóch turach na placu apelowym przed budynkiem nr 1 (stara szkoła- ul. Kaliska 5)

- godz. 9.00 – kl. l – IV

Rodzice i dzieci kl. I gromadzą się w stosownej odległości (1,5 metra od siebie) przed budynkiem z lewej strony (patrząc od strony wejścia do szkoły). Pozostałe klasy- II ab, III ab, IV ab uporządkują w ustawieniu zwyczajowo w kwadrat wychowawcy klas.

- godz. 10.00- kl. VI –VIII

Za porządek ustawienia zespołów kl. od VI a do VIII b odpowiedzialni są wychowawcy klas.
W związku z okresową nieobecnością pani Marii Wolniak- Karbowskiej opiekę nad kl. VIIa sprawuje pani J. Suchy.

 

Wszyscy uczniowie oraz ich rodzice zobowiązani są przybyć na spotkanie do szkoły w maseczkach, które dzieci mogą zdjąć po wejściu do swoich klas. Jeśli dziecko ma przeciwwskazania do noszenia maseczki, proszę o zaopatrzenie je w przyłbicę.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udają się do wyznaczonych klas, w których będą uczyć się na stałe bez przechodzenia do innych pomieszczeń. Wyjątkiem są kl. VIc oraz VIIIb, które podczas nauki języków podzielone są na grupy.

 

Przed wejściem do budynku obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk. Kolejności dezynfekcji dopilnują pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciele. Nie wolno wchodzić dzieciom do szkoły bez dezynfekcji. Podczas oczekiwania na dezynfekcję i wejście do szkoły należy zachować bezpieczny odstęp 1,5 metra.

 

RODZICOM (OPIEKUNOM) NIE WOLNO WCHODZIĆ NA TEREN BUDYNKÓW SZKOLNYCH! DZIECI CHORYCH, PRZEJAWIAJĄCYCH OBJAWY CHOROBOWE LUB DZIECI Z RODZIN, W KTÓRYCH JAKIKOLWIEK CZŁONEK RODZINY PRZEBYWA NA KWARANTANNIE, NIE PRZYSYŁAMY DO SZKOŁY.

W wypadku, gdy uczeń ma szczególnie obniżoną odporność ze względu na różnego typu schorzenia, prosimy zgłosić ten fakt u wychowawcy klasy lub u higienistki szkolnej.

........................................................................................................................................

Ze względu na zalecenia Głównego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych MEN praca szkoły od 01.09.20r. zorganizowana zostanie w różnych miejscach celem jak najbardziej optymalnej izolacji grup uczniów.

Uczyć będziemy się w klasach w kilku obiektach:

kl. Ia – budynek szk. nr 1- ul. Kaliska 5- (piętro)
kl. Ib – budynek szk. nr 1- ul. Kaliska 5-( piętro)
kl. IIa- klasa w hali sportowej- I piętro
kl. IIb – klasa przy szkole na ul. Kaliskiej 5, za kuchnią szkolną (była Harcówka)
kl. IIIa – klasa w starym Pawilonie Sportowym – Sportowa 5
kl. IIIb – klasa z lewej strony budynku przy ul. Kaliskiej (tzw. była „dziewiątka”)
kl. IVa – klasa w budynku szk. nr 1 – ul. Kaliska 5 (parter)
kl. IVb – klasa w budynku szk. nr 1 – ul. Kaliska 5 (parter)
kl. VIa – klasa nr 10 na poddaszu budynku szk. nr 2 – ul. Sportowa 4
kl. VIb – klasa w przyziemiu bud. szk. nr 2- ul. Sportowa 4 (była świetlica na końcu korytarza)
kl. VIc – klasa nr 01 w przyziemiu bud. szk. nr 2- ul. Sportowa 4. Podczas nauki języków obcych jedna z grup uczy się w sali nr 9 (piętro)
kl. VIIa – klasa nr 11- poddasze budynku nr 2- ul. Sportowa 4
kl. VIIb – klasa nr 6 – piętro budynku nr 2 – ul. Sportowa 4
kl. VIIc - klasa nr 8 - piętro budynku nr 2 - ul. Sportowa 4
kl. VIIIa – klasa nr 4- parter budynku nr 2 – ul. Sportowa 4
kl. VIIIb – klasa nr 1- parter budynku nr 2 – ul. Sortowa 4. Podczas nauki języków obcych jedna z grup uczy się w sali nr 2

Informujemy również, że do końca września nieczynna jest stołówka szkolna.
Dzieci z klas I-III do spożycia wspólnego śniadania będą miały przygotowany bezpłatny ciepły napój.

..................................................................................................................................

Od początku roku szkolnego aż do odwołania w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa do budynku szkoły nr 2 – ul. Sportowa 4 uruchomione zostaną 3 wejścia. Uczniowie bezwzględnie muszą stosować się do zaleceń- wchodzić do szkoły wskazanymi wejściami:
- wejście główne (górne) – kl. VIa, VIIabc
- wejście od strony hali sportowej (tzw. wyjście awaryjne)- kl. VIIIa, VIIIb
- wejście od hali sportowej (łącznik) – kl. VIb, VIc

..................................................................................................................................
Świetlica szkolna od 1.09.20r. do 30.09.20r. zorganizowana zostanie w dwóch pomieszczeniach:
kl. I –III – stołówka szkolna przy ul. Kaliskiej 5
kl. IV – VIII – świetlica przy kuchni w przyziemiu budynku nr 2 , ul. Sportowa 4


Pozostałe informacje zostaną przekazane podczas rozpoczęcia roku szkolnego przez dyrekcję szkoły lub wychowawców klas.

Prosimy o dostosowanie się uczniów i rodziców do w/w wytycznych, aby nauczanie naszych uczniów rozpoczęło się w roku 2020/21 w miarę w bezpiecznych warunkach.

E. Orchowska – dyrektor szk. , J. Sitek- wicedyrektor szk.

Data dodania: 2020-08-28 19:50:36
Data edycji: 2020-08-28 20:27:19
Ilość wyświetleń: 1209

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej